Pytania ze spotkania informacyjnego w sprawie konkursu 8/POKL/9.1.1./2009 z dnia 04.03.2009r. cz. 3.

Czy w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie wydatków ponoszonych rzeczywiście należy sporządzić we wniosku metodologię ich wyliczenia?

Tak, zgodnie z instrukcję wypełniania wniosku, metodologię należy sporządzić niezależnie od sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Różna jest jednak specyfika metodologii – w przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem konieczne jest odniesienie się w metodologii do realnych wydatków danej placówki w poprzednim okresie czasu. W celu przyjęcia kwoty kosztów pośrednich rozliczanych wg rzeczywiście poniesionych wydatków, wystarczająca jest metodologia będąca kalkulacją przewidywanych kosztów rynkowych.

Czy projekt dla przedszkola może obejmować lata przedszkolne np. 2009/2010 oraz 2010/2011 z przerwą wakacyjną, w której nie będą realizowane zajęcia? Jaki personel (ewentualnie, jakie zadania) należy przewidzieć w harmonogramie i budżecie projektu na okres wakacji?

Projekt może być realizowany w terminie od złożenia wniosku aplikacyjnego do WUP do 31 sierpnia 2012 r. Nie ma możliwości wskazania terminu realizacji projektu z przerwą (wskazania dwóch terminów). Zawieszenie realizacji projektu na czas wakacji może być natomiast widoczne na harmonogramie realizacji projektu. Jeżeli przewidywany jest czas, w którym nie są podejmowane żadne działania w projekcie, na czas ten nie powinny być też przewidywane wynagrodzenia personelu projektu.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że nawet podczas miesięcy wakacyjnych projekt się toczy, konieczne są działania wynikające chociażby z promocji projektu, czy
obowiązków wobec IP (np. rozliczanie wniosku o płatność), w związku z czym nie powinno dojść do sytuacji, w której w danym okresie czasu ani jedna osoba nie jest zaangażowana w realizację projektu.

Jakie zmiany w projekcie może dokonywać Beneficjent sam i czy są jakieś limity kwot takich zmian?

Możliwość dokonywania zmian w projekcie została opisana w Zasadach finansowania PO KL. Są dwie kategorie zmian: możliwe do dokonania samodzielnie przez Beneficjenta (wewnątrz zadań, z zastrzeżeniem braku zmian w odniesieniu do wynagrodzeń oraz pomiędzy zadaniami o wartości do 10% wartości zadań, pomiędzy którymi dokonywanie jest przesunięcie) oraz dokonywane za pisemną zgodą IP (wszystkie pozostałe).

Czy projekt może być realizowany z kilkoma Partnerami?
Tak, nie ma zastrzeżeń co do liczby partnerów.

Jeżeli wniosek o dofinansowanie składa stowarzyszenie, które ma z uwagi na wymagany wkład JST umowę z gminą – czy będzie wymagane złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu (weksel) i kto go podpisuje?

Instytucje publiczne są zwolnione z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia realizacji projektu, a jednocześnie obowiązek ten dotyczy lidera. Jeżeli Wnioskodawcą będzie stowarzyszenie, będzie zobowiązane do złożenia zabezpieczenia, niezależnie od tego, jaki jest status partnera i czy on w ogóle funkcjonuje w projekcie.
Uprawnienia do podpisywania weksla wynikać będą z wewnętrznych postanowień Wnioskodawcy – z zapisów KRS i statutu.

Jeżeli przedszkole niepubliczne prowadzi osoba fizyczna z zarejestrowaną działalnością gospodarczą – kto ma być określony we wniosku jako Beneficjent (przedsiębiorca czy przedszkole) i co może być w takim przypadku wymaganym wkładem JST?

W przypadku udzielania wsparcia ośrodkowi wychowania przedszkolnego, które jest prowadzone jako działalność gospodarcza, wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwu. W związku z tym, w tabeli 3.2.1 wniosku powinno być wskazane przedsiębiorstwo jako odbiorca wsparcia (choć przeznaczenie tej tabeli we wniosku było inne – wskazanie danych koniecznych do określenia sposobu udzielania pomocy publicznej). Zgodnie z opinią IZ, nie ma w tej
sytuacji zagrożenia udzielania pomocy publicznej (nie dochodzi do zaburzenia konkurencyjności).
Wkład własny JST musi zostać wniesiony (zgodnie z kryteriami dostępu określonymi w Planie Działania i powtórzonymi w dokumentacji konkursowej) na podstawie umowy partnerskiej z JST w sposób opisany w Zasadach finansowania PO KL – w sposób pieniężny (uzyskanie dotacji w związku z chęcią realizacji projektu) lub niepieniężny (w budżecie należy wskazać sposoby wniesienia wkładu niepieniężnego).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: