Posts Tagged dotacje z PUP

Gdzie uzyskać pomoc?

Często sporządzenie wniosku o dotację jest trudne zwłaszcza, jeśli chodzi o odpowiednie wyliczenia i podanie innych, przewidywanych kosztów czy przychodów przedsiębiorstwa. Chciałbym zachęcić wszystkich, którzy starają się lub zamierzają starać o dotację unijną, do skorzystania z usług firm doradczych. W większości miast możemy znaleźć takie firmy, a przy obecnej konkurencji na rynku firm doradczych ceny za usługę spadają.
Warto zwrócić uwagę, że większość z nas wnioski składa po raz pierwszy, a firmy mają już doświadczenie. Pozwala to w zdecydowanej większości przypadków uniknąć błędów formalnych. Nieoficjalnie wiadomo też, że często firmy doradcze znają z „pierwszej ręki” 😉 dokładne procedury oceny wniosków.
Tutaj zamieszczam katalog firm doradczych związanych z dotacjami unijnymi.

Reklamy

Comments (1)

Dotacje z PUP

Dotacje z Urzędu pracy możemy przeznaczyć na zakup wyposażenia lokalu – meble, komputery i inny sprzęt niezbędny do pracy. Pieniądze otrzymamy zaraz po podpisaniu umowy, jeśli oczywiście nasz wniosek zostanie zaakceptowany. Możemy je wydać na opisane we wniosku rzeczy w terminie określonym przez Urząd pracy, a wszystkie wydatki muszą być przez nas udokumentowane.
Urząd pracy w ciągu roku przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia działalności, dlatego też sprzęt, który kupimy przez ten rok musi być u nas – nie możemy go sprzedać. Po roku jednak, jeśli nie będziemy zalegać z urzędowymi opłatami (podatki, ZUS) sprzęt stanie się naszą własnością i możemy nawet zlikwidować działalność gospodarczą.
Jeśli jednak przestaniemy z jakichkolwiek względów prowadzić działalność przed upływem 12 miesięcy, dotację będziemy musieli zwrócić z odsetkami liczonymi od dnia oddania do dyspozycji środków. Biorąc pod uwagę, że obecnie istnieje możliwość płacenia niższych składek ZUS, w granicach 200-300 zł, 17000 zł które otrzymamy, nawet, jeśli działalność okaże się niewypałem, warte jest ponoszenia tego wydatku. 300zł x 12 miesięcy to 3600zł – 13400 zostanie w naszej kieszeni. Nawet biorąc pod uwagę spadek wartości zakupionego sprzętu i inne opłaty, jeśli poprowadzimy nawet niedochodową działalność przez rok to i tak wyjdziemy na swoje.

Comments (1)

Dotacje z Urzędu Pracy w Rzeszowie

W każdym mieście Urząd Pracy ustala własne warunki przyznawania dotacji dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W niektórych miastach wystarczy wypełnić wniosek, ale w Rzeszowie wygląda to trochę inaczej.

Liczba chętnych do otrzymania dotacji znacznie przekroczyła możliwości Urzędu. Prawdopodobnie było to w tym roku spowodowane masowymi zwolnieniami i wzrostem bezrobocia. Tak czy inaczej, urzędnicy przeprowadzili ankiety, na podstawie których wybrali osoby do szkolenia. Bo od szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej wszystko się zaczęło. Jego ukończenie to konieczny warunek do otrzymania dotacji.

Szkolenie jest jak najbardziej przydatne – ludzie dowiadują się podstaw prawa podatkowego, prawa pracy, dowiadują się, jak i jakie dokumenty wystawiać w jakiej sytuacji, ogólnie gdyby nie biurokracja pewnie wogóle byłoby nie potrzebne, ale ktoś musi nam pokazać, jak poruszać się w urzędniczej dżungli.

Comments (1)

Dotacje

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej modzi przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o dotacje unijne. Aby je uzyskać, należy spełnić szereg wymagań, które postaram się omówić w tym blogu.
Dodatkową możliwością otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej są dotacje z Urzędu Pracy – ok 17 000 zł. W tym momencie można już ściągnąć wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szczegóły podam w kolejnych wpisach.

Comments (1)